Publikacje cyfrowe...

ePub (electronic publication) daje możliwość tworzenia publikacji takich jak książki, czy instrukcje obsługi które można odtworzyć na dowolnym urządzeniu (laptop, smartfon, czytnik eBook-ów).

Tworzymy publikacje cyfrowe z zachowaniem najlepszych praktyk – projektujemy od podstaw layout dokumentu (okładka, spis treści, poszczególne strony, indeks, tabele, wykresy itp.). Dobieramy typografię odpowiednią dla tytułów, wyróżnionych tekstów i litego tekstu. Dbamy i zachowanie zasad typografii charakterystycznych dla danego języka.

Zajmujemy się również konwertowaniem publikacji elektronicznych na inne formaty lub na potrzeby druku.

Przykładowe zastosowania publikacji elektronicznych:
  • Książki,
  • Informatory,
  • Instrukcje obsługi,
  • Katalogi produktowe, cenniki.
Akademia POP – website
ProcessWalk – website
Iskierka – website
Owocne Miejsce – website