Identyfikacja wizualna...

Identyfikacja wizualna to elementy graficzne tworzące wizerunek firmy. Kluczowy w identyfikacji wizualnej jest logotyp, który definiuje kolorystykę i typografię pozostałych elementów.

Na identyfikację wizualną zazwyczaj składają się:

  • logotyp (oraz księgę znaku)
  • wizytówka
  • papeteria
  • teczka ofertowa
  • notatnik
  • oznakowanie pojazdów firmowych
  • szyldy i witryny sklepowe
Przykład spójnej identyfikacji
ProcessWalk – wizytówka
ProcessWalk – logotyp
ProcessWalk – papier firmowy
ProcessWalk – tabliczka na drzwi

Księga znaku to zbiór wytycznych opisujących możliwe oraz niedopuszczalne użycia logotypu. Uwzględnia również zasady projektowania materiałów graficznych, biorąc pod uwagę ich przeznaczenie i technologię wykonania. Rozbudowane korporacyjne księgi znaku mogą liczyć kilkaset stron i odnoszą się do wszelkich możliwych nośników informacji (prasa, radio, telewizja, ulotki, odzież firmowa, etc.).

Celem identyfikacji wizualnej jest stworzenie spójnego wizerunku firmy.